THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 24/05/2019 đến 26/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 27/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 222-005 Nguyễn Thị Kim Anh 08/08/1989 Quảng Nam 201577929 Giỏi
2 222-009 Hà Khúc Bảo Khuyên 14/10/1978 TT Huế 201328751 Giỏi
3 222-019 Mai Xuân Bình 13/11/1973 Quảng Ngãi 211412084 Giỏi
4 222-028 Đào Xuân Bường 05/10/1972 Hải Phòng 201664016 Giỏi
5 222-027 Cai Văn Tân 28/09/1972 Bình Định 211494857 Giỏi
6 222-025 Cao Xuân Huy 18/02/1972 Hưng Yên 201507482 Giỏi
7 222-026 Đặng Quang Chí 05/04/1982 Quảng Ngãi 201760542 Giỏi
8 222-007 Lê Khắc Chính 17/04/1987 Hà Nội 201536480 Giỏi
9 222-036 Trần Nam Cường 08/05/1984 Quảng Bình 044084901962 Giỏi
10 222-029 Nguyễn Đặng Thị Mỹ Phượng 22/02/1991 Quảng Nam 241224055 Giỏi
11 222-001 Nguyễn Đình Hùng 28/11/1977 Thanh Hóa 201560795 Giỏi
12 222-016 Tô Đình Nghị 17/02/1975 Bình Định 201726362 Giỏi
13 222-024 Phùng Văn Định 05/01/1970 Bình Định 201490992 Giỏi
14 222-022 Đỗ Việt Hải 12/11/1976 Quảng Ngãi 201302578 Giỏi
15 222-033 Lê Đức Thọ 03/12/1987 Hà Tĩnh 2.01549473E8 Giỏi
16 222-012 Ngô Văn Dực 05/09/1969 Thái Bình 201603785 Giỏi
17 222-008 Nguyễn Duy Hiểu 13/09/1966 Thanh Hóa 201513060 Giỏi
18 222-004 Phan Thị Minh Hà 02/10/1980 Quảng Nam 201444466 Giỏi
19 222-031 Võ Thị Hạnh 07/03/1988 Đà Nẵng 201558956 Giỏi
20 222-002 Phan Hoàng Hải 20/04/1978 Quảng Bình 191419806 Giỏi
Có 36 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI