THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 30/05/2019 đến 01/06/2019
Ngày cấp chứng chỉ 03/06/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 223-009 Hoàng Anh Tuân 16/05/1981 Hà Nội 001081014075 Giỏi
2 223-014 Lê Hoàng Anh 26/11/1985 Quảng Nam 001185018869 Giỏi
3 223-025 Cao Thị Thu Phương 12/12/1982 Thanh Hóa 075182000009 Giỏi
4 223-015 Phí Hồng Chi 29/04/1991 Thái Bình 151812303 Giỏi
5 223-032 Chu Thùy Dương 18/07/1981 Hưng Yên 033181001557 Giỏi
6 223-023 Cung Quỳnh Hoa 21/10/1981 Hà Nội 012000166 Giỏi
7 223-008 Nguyễn Đình Cường 27/04/1982 Hà Nội 111454005 Giỏi
8 223-012 Đào Thu Hường 06/03/1986 Nam Định 1.62694734E8 Giỏi
9 223-019 Đào Ngọc Thanh 22/08/1987 Thái Bình 034087000898 Giỏi
10 223-026 Đặng Huy Thành 27/08/1992 Hà Nội 012961174 Giỏi
11 223-011 Lê Đình Tú 29/04/1982 Hà Nội 012046337 Giỏi
12 223-001 Lê Việt Đức 20/08/1981 Hưng Yên 033081004310 Giỏi
13 223-004 Nguyễn Đức Thành 07/06/1984 Hà Nam 001084000110 Giỏi
14 223-029 Lê Việt Dũng 17/06/1982 Thanh Hóa 025082000722 Giỏi
15 223-017 Nguyễn Duy Thành 20/07/1981 Phú Thọ 001081000694 Giỏi
16 223-031 Lê Duy Triều 22/09/1989 Hải Phòng 001089001667 Giỏi
17 223-005 Từ Minh Giang 14/04/1986 Hưng Yên 145215603 Giỏi
18 223-010 Nguyễn Minh Giang 16/09/1996 Hà Nội 013248768 Giỏi
19 223-018 Triệu Trung Hiếu 17/06/1993 Hưng Yên 145495101 Giỏi
20 223-022 Vũ Quỳnh Hoa 14/10/1981 Hà Nội 012216194 Giỏi
Có 32 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI