THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 16/05/2019 đến 18/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 29/05/2019 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Kim Phong Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 37-1605/ĐTCB/PTA Đặng Thị Hoài An 20/01/1987 Hà Tĩnh 186350706 Giỏi
2 47-1605/ĐTCB/PTA An Thị Mai Lan 30/11/1983 Hưng Yên 001183002434 Giỏi
3 09-1605/ĐTCB/PTA Trịnh Thị Vân Anh 30/10/1988 Thái Nguyên 091005361 Giỏi
4 15-1605/ĐTCB/PTA Phạm Anh Tôn 30/08/1990 Thái Bình 091648842 Giỏi
5 35-1605/ĐTCB/PTA Đỗ Văn Bằng 21/09/1979 Hưng Yên 145736317 Giỏi
6 48-1605/ĐTCB/PTA Lê Gia Bình 16/12/1992 Nghệ An 001092007555 Giỏi
7 21-1605/ĐTCB/PTA Bùi Minh Tuệ 26/04/1983 Hải Dương 001083000056 Giỏi
8 29-1605/ĐTCB/PTA Phạm Minh Cảnh 24/05/1984 Hưng Yên 145117325 Giỏi
9 08-1605/ĐTCB/PTA Vũ Phương Chi 09/10/1982 Hải Dương 012254292 Giỏi
10 33-1605/ĐTCB/PTA Lương Thị Huyền Chi 23/12/1989 Hà Nội 013004659 Giỏi
11 07-1605/ĐTCB/PTA Trần Thành Công 28/08/1986 Hà Nội 001086027129 Giỏi
12 38-1605/ĐTCB/PTA Trương Thị Cúc 06/09/1987 Nghệ An 186438741 Giỏi
13 06-1605/ĐTCB/PTA Đào Thị Thu Hồng 07/08/1986 Thái Bình 015186000362 Giỏi
14 49-1605/ĐTCB/PTA Đào Thu Hương 15/04/1982 Hà Nội 012247875 Giỏi
15 20-1605/ĐTCB/PTA Nguyễn Tiến Đạt 22/12/1993 Hà Nội 013051969 Giỏi
16 02-1605/ĐTCB/PTA Đinh Thị Thùy Dương 21/11/1985 Nam Định 012284422 Giỏi
17 53-1605/ĐTCB/PTA Đinh Thị Thu Trang 30/03/1982 Hà Nam 001182014835 Giỏi
18 27-1605/ĐTCB/PTA Ngô Văn Đô 03/01/1983 Bắc Ninh 017407459 Giỏi
19 10-1605/ĐTCB/PTA Đỗ Thị Thu Hiền 27/08/1983 Hà Nội 012118563 Giỏi
20 25-1605/ĐTCB/PTA Đỗ Thị Lai 01/07/1983 Hà Nội 012293499 Giỏi
Có 54 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI