THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 16/05/2019 đến 18/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 30/05/2019 Giảng viên đào tạo PHẠM ĐẠI HẢI
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Kim Phong Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 14-1605/ĐTCB/PTA Đồng Anh Đức 15/02/1983 Ninh Bình 023806517 Khá
2 22-1605/ĐTCB/PTA Hà Anh Tuấn 26/03/1980 Nghệ An 026080003945 Khá
3 46-1605/ĐTCB/PTA Đặng Anh Tuấn 20/10/1988 Quảng Trị 197220698 Khá
4 48-1605/ĐTCB/PTA Nguyễn Thị Lan Anh 13/06/1980 Thừa Thiên Huế 191451260 Khá
5 54-1605/ĐTCB/PTA Phạm Tuấn Anh 26/06/1991 Ninh Bình 164383956 Giỏi
6 56-1605/ĐTCB/PTA Trịnh Nữ Như Ái 22/02/1986 Bình Định 212713004 Giỏi
7 35-1605/ĐTCB/PTA Đặng Thị Ánh Sương 24/01/1985 Cẩn Thơ 362499979 Khá
8 20-1605/ĐTCB/PTA Lê Thị Bé Hai 20/04/1978 Tiền Giang 311492097 Khá
9 17-1605/ĐTCB/PTA Biện Thị Thu Thùy 02/09/1986 Hà Tĩnh 024131886 Khá
10 57-1605/ĐTCB/PTA Bùi Văn Thi 13/09/1968 Hòa Bình 285396799 Giỏi
11 09-1605/ĐTCB/PTA Đinh Bửu Liêm 20/08/1980 Sóc Trăng 025198420 Khá
12 16-1605/ĐTCB/PTA Phạm Công Hải 16/02/1981 Quảng Nam 205040162 Khá
13 47-1605/ĐTCB/PTA Trình Đăng Khoa 02/12/1984 Bình Định 025009597 Khá
14 13-1605/ĐTCB/PTA Đoàn Thị Thu Hương 14/01/1983 Hà Tĩnh 042183000232 Khá
15 21-1605/ĐTCB/PTA Nguyễn Thị Ngọc Được 19/06/1977 Tiền Giang 311479236 Khá
16 05-1605/ĐTCB/PTA Huỳnh Thị Minh Đức 15/05/1978 Bình Định 062178000011 Khá
17 06-1605/ĐTCB/PTA Vũ Đức Hạnh 20/05/1970 Nam Định 025498819 Khá
18 31-1605/ĐTCB/PTA Tô Diễm Thi 01/01/1989 Sóc Trăng 365690879 Khá
19 10-1605/ĐTCB/PTA Nguyễn Thị Giang 20/02/1987 Nghệ An 186569103 Khá
20 42-1605/ĐTCB/PTA Nguyễn Vũ Thanh Giang 26/12/1992 Quảng Trị 197292349 Khá
Có 57 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI