THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 24/05/2019 đến 26/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 05/06/2019 Giảng viên đào tạo PHẠM ĐẠI HẢI
Người ký chứng chỉ Vũ Thanh Hương Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 27-09/2019/ĐT-IEDU HÀ ANH LINH 24/09/1990 Bình Định 230817312 Khá
2 25-09/2019/ĐT-IEDU TRƯƠNG THỊ VÂN ANH 09/03/1980 Hà Nam 230540535 Giỏi
3 16-09/2019/ĐT-IEDU TRẦN ANH THẮNG 26/06/1968 Hà Tĩnh 230498169 Giỏi
4 17-09/2019/ĐT-IEDU PHẠM THỊ HOA ÁNH 14/10/1978 Bình Định 230525893 Giỏi
5 19-09/2019/ĐT-IEDU MỘC BẢO TÍN 19/10/1988 Quảng Ninh 230832482 Khá
6 23-09/2019/ĐT-IEDU BÙI THỊ HUYỀN TRÂN 15/12/1979 Quảng Ngãi 230524837 Khá
7 05-09/2019/ĐT-IEDU CAO QUỐC VIỆT 29/09/1980 Nghệ An 233034057 Giỏi
8 07-09/2019/ĐT-IEDU TÔ THỊ MỸ CHÂU 02/08/1983 Bình Định 233063755 Khá
9 20-09/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 24/01/1990 Thanh Hóa 230731653 Khá
10 14-09/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỂM 05/06/1986 Bình Định 230628974 Giỏi
11 06-09/2019/ĐT-IEDU TRẦN ĐÌNH HIỆP 10/06/1989 Bình Định 215127715 Khá
12 18-09/2019/ĐT-IEDU TRẦN QUANG ĐỊNH 10/10/1983 Hải Dương 230593021 Giỏi
13 15-09/2019/ĐT-IEDU ĐINH VĂN TOÀN 17/07/1977 Bình Định 230527143 Giỏi
14 09-09/2019/ĐT-IEDU ĐỖ THỊ DIỆU MƠ 17/01/1980 Bình Định 231062357 Giỏi
15 13-09/2019/ĐT-IEDU HỒ ĐỨC HUY 26/08/1986 Gia Lai 230622731 Khá
16 11-09/2019/ĐT-IEDU HỒ NGUYỄN QUYÊN DI 19/10/1982 TP. Đà Nẵng 230580001 Giỏi
17 24-09/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ THANH HÒA 02/04/1987 Nghệ An 230677791 Khá
18 08-09/2019/ĐT-IEDU TRẦN THỊ HỒNG MINH 10/11/1976 Quảng Ngãi 230512242 Giỏi
19 10-09/2019/ĐT-IEDU KSOR HUỆ 24/05/1982 Gia Lai 230593339 Giỏi
20 04-09/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 10/02/1987 TP. Đà Nẵng 233081218 Giỏi
Có 28 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI