THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 29/01/2018 đến 31/01/2018
Ngày cấp chứng chỉ 05/02/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Kim Phong Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 25/29-31/01/2018 Vũ Bảo Trung 13/8/1986 Phú Thọ 013380965 Giỏi
2 17/29-31/01/2018 Mai Thị Bích Thuận 09/02/1983 Hưng Yên 013545657 Giỏi
3 40/29-31/01/2018 Đào Bùi Kiều Linh 18/7/1974 Hà Nội 011663565 Khá
4 36/29-31/01/2018 Bùi Thị Thanh 14/11/1985 Phú Thọ 017000547 Khá
5 33/29-31/01/2018 Vũ Chí Thanh 25/5/1978 Hà Nam 035078000090 Giỏi
6 41/29-31/01/2018 Nguyễn Chí Hiếu 05/06/1979 Hà Nội 011835565 Khá
7 22/29-31/01/2018 Trần Việt Cường 30/10/1979 Vĩnh Phúc 135004176 Khá
8 1/29-31/01/2018 Nguyễn Trọng Cường 06/11/1978 Bắc Ninh 013665779 Giỏi
9 12/29-31/01/2018 Đinh Kim Cương 24/01/1984 Hà Nội 001084012706 Khá
10 5/29-31/01/2018 Đỗ Thị Thuỷ 21/2/1982 Bắc Giang 125759599 Giỏi
11 21/29-31/01/2018 Đỗ Mạnh Tuấn 10/07/1981 Phú Thọ 013564898 Khá
12 24/29-31/01/2018 Võ Minh Đức 09/12/1979 Hà Nội 001179015480 Giỏi
13 15/29-31/01/2018 Nguyễn Thị Diễm Hằng 17/10/1979 Hòa Bình 011857571 Khá
14 18/29-31/01/2018 Dương Thị Hà 13/01/1976 Thái Nguyên 090722519 Giỏi
15 38/29-31/01/2018 Dương Ngọc Tuyết 12/10/1981 Hà Nội 012083114 Khá
16 23/29-31/01/2018 Hà Việt Dũng 04/10/1975 Phú Thọ 025075000104 Giỏi
17 7/29-31/01/2018 Trương Thị Hương Giang 09/09/1980 Hà Nội 001180016165 Giỏi
18 39/29-31/01/2018 Ngô Mạnh Hà 04/10/1979 Hà Nội 011968256 Khá
19 6/29-31/01/2018 Vũ Thị Hiền 13/5/1986 Hà Nội 001186008525 Giỏi
20 11/29-31/01/2018 Hoàng Thị Huệ 14/4/1988 Gia Lai 017368798 Giỏi
Có 41 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI