CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


NGHị địNH 50/2016/NĐ-CP QUY địNH Về Xử PHạT VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC Kế HOạCH Và đầU Tư

Số Văn bản 50/2016/NĐ-CP
Ngày đăng tải 01/06/2016
Ngày hiệu lực 15/07/2016
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm nghị định 50.2016 về xử phạt vi phạm HC lĩnh vực KHĐT.doc