CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Về QUY đINH VIệC CUNG CấP, đăNG TảI THôNG TIN Về đấU THầU Và LựA CHọN NHà THầU QUA MạNG

Số Văn bản 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày đăng tải 08/09/2015
Ngày hiệu lực 01/11/2015
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính
Người ký Thứ trưởng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm 07.2015.TTLT.pdf