CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT LậP BáO CáO THẩM địNH TRONG QUá TRìNH Tổ CHứC LựA CHọN NHà THầU

Số Văn bản 19/2015/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 27/11/2015
Ngày hiệu lực 15/01/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Bùi Quang Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu 19.2015.TT BKHDT.doc