CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT LậP BáO CáO đáNH GIá Hồ Sơ Dự THầU

Số Văn bản 23/2015/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 21/12/2015
Ngày hiệu lực 15/02/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Bùi Quang Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu 23.2015.TT BKHDT quy dinh chi tiet lap BCDG ho so du thau.doc