CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


NGHị địNH 15/2015/NĐ-CP Về đầU Tư THEO HìNH THứC đốI TáC CôNG Tư

Số Văn bản 15/2015/NĐ-CP
Ngày đăng tải 14/02/2015
Ngày hiệu lực 10/04/2015
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Nghị định 15.2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.pdf