CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


NGHị địNH 30/2015/NĐ-CP QUY địNH CHI TIếT THI HàNH MộT Số đIềU CủA LUậT đấU THầU Về LựA CHọN NHà đầU Tư

Số Văn bản 30/2015/NĐ-CP
Ngày đăng tải 17/03/2015
Ngày hiệu lực 05/05/2015
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Nghi dinh 30.2015 ve lua chon nha dau tu.pdf