CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


QUYếT địNH CủA THủ TướNG CHíNH PHủ QUY địNH Về VIệC MUA SắM TàI SảN THEO PHươNG THứC TậP TRUNG

Số Văn bản 08/2016/QĐ-TTg
Ngày đăng tải 26/02/2016
Ngày hiệu lực 10/04/2016
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm QD 08.2016.QĐ-TTg về mua sắm tập trung.pdf