CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


HướNG DẫN LậP DANH MụC Dự áN CầN CHỉ địNH THầU THEO VăN BảN Số 229/TTG-KTN

Số Văn bản 1235/BKH-QLĐT
Ngày đăng tải 27/02/2009
Ngày hiệu lực 27/02/2009
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Cao Viết Sinh
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm Vanbanso1235.pdf