CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH DANH MụC TàI SảN MUA SắM TậP TRUNG CấP QUốC GIA

Số Văn bản 34/2016/TT-BTC
Ngày đăng tải 26/02/2016
Ngày hiệu lực 10/04/2016
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu 34.2016.TT-BTC ve Danh muc MSTT cap quoc gia.pdf