CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT đốI VớI HOạT độNG đàO TạO, BồI DưỡNG Về đấU THầU

Số Văn bản 03/2016/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 05/05/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu dao tao. 03.2016.TT-BKHDT.doc