CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT VIệC GIáM SáT, THEO DõI Và KIểM TRA HOạT độNG đấU THầU

Số Văn bản 10/2016/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 22/07/2016
Ngày hiệu lực 09/09/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thông tu s_ 10_2016_BKHÐT.rar