CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư HướNG DẫN LậP Hồ Sơ MờI THầU THIếT Kế, CUNG CấP HàNG HóA Và XâY LắP (EPC)

Số Văn bản 11/2015/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 26/07/2016
Ngày hiệu lực 01/10/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu so 11.2016.TT-BKHDT.rar