CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT LậP HSMT GóI THầU DịCH Vụ PHI Tư VấN

Số Văn bản 14/2016/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 29/09/2016
Ngày hiệu lực 01/12/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu Phi tu van.rar