CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư HướNG DẫN LậP Hồ Sơ MờI Sơ TUYểN, Hồ Sơ MờI THầU LựA CHọN NHà đầU Tư THựC HIệN Dự áN đầU Tư THEO HìNH THứC đốI TáC CôNG Tư

Số Văn bản 15/2016/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 29/09/2016
Ngày hiệu lực 15/11/2016
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu so 15.2016.TT-BKHDT.rar