CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư HướNG DẫN LậP HSMST, HSMT LựA CHọN NHà đầU Tư THựC HIệN Dự áN đầU Tư Có Sử DụNG đấT

Số Văn bản 16/2016/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 16/12/2016
Ngày hiệu lực 06/02/2017
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thông tu 16.2016.rar