CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


BAN HàNH QUY CHế MUA SắM TàI SảN NHà NướC THEO PHươNG THứC TậP TRUNG CủA Bộ Kế HOạCH Và ĐầU Tư

Số Văn bản 830/QĐ-BKHĐT
Ngày đăng tải 16/06/2017
Ngày hiệu lực 16/06/2017
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Đào Quang Thu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm quy che mua sam tai san Bo Ke hoach va Dau tu.pdf