CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư Số 04/2017/TT-BKHĐT QUY địNH CHI TIếT LậP Về LựA CHọN NHà THầU QUA Hệ THốNG MạNG đấU THầU QUốC GIA

Số Văn bản 04/2017/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 15/11/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thông tư đấu thầu qua mạng (Final).rar