CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT Về CUNG CấP THôNG TIN đấU THầU, BáO CáO TìNH HìNH HOạT độNG đấU THầU Về LựA CHọN NHà THầU

Số Văn bản 06/2017/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 05/12/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thông tư 06.2017.TT-BKHDT ve cung cap thong tin dau thau, bao cao tinh hinh thuc hien hoat dong dau thau.rar