CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT LậP BáO CáO đáNH GIá Hồ Sơ Dự THầU đốI VớI GóI THầU đượC Tổ CHứC LựA CHọN NHà THầU TRêN Hệ THốNG MạNG đấU THầU QUốC GIA.

Số Văn bản 05/2018/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 10/12/2018
Ngày hiệu lực 01/09/2019
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thông tư 05.2018 BCĐG qua mạng_đăng mạng.rar