CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


NGHị địNH 63/2018/NĐ-CP Về đầU Tư THEO HìNH THứC đốI TáC CôNG Tư

Số Văn bản 63/2018/NĐ-CP
Ngày đăng tải 04/05/2018
Ngày hiệu lực 19/06/2018
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Nghị định 63.2018.pdf