CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH CHI TIếT đốI VớI HOạT độNG đàO TạO, BồI DưỡNG Và THI SáT HạCH CấP CHứNG CHỉ HàNH NGHề HOạT độNG đấU THầU.

Số Văn bản 04/2019/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 25/01/2019
Ngày hiệu lực 11/03/2019
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thông tư 04.2019.TT-BKHDT ve dao tao dau thau.doc