CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


QUYếT địNH Về MộT Số GóI THầU, NộI DUNG MUA SắM DUY TRì HOạT độNG THườNG XUYêN áP DụNG LCNT đặC BIệT THEO ĐIềU 26 LUậT đấU THầU

Số Văn bản 17/2019/QĐ-TTg
Ngày đăng tải 08/04/2019
Ngày hiệu lực 22/05/2019
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm QĐ về các trường hợp mua sắm thường xuyên theo Điều 26 Luật đấu thầu.pdf