CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


CHỉ THị 03/CT-BKHĐT Về CHấN CHỉNH CôNG TáC đấU THầU, TăNG CườNG HIệU LựC, HIệU QUả Và đẩY LùI TìNH TRạNG TIêU CựC, VI PHạM TRONG đấU THầU

Số Văn bản 03/CT-BKHĐT
Ngày đăng tải 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Chỉ thị 03.2019.CT-BKH ve dau thau.doc