CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


QUYếT địNH BAN HàNH QUY địNH Về CHứNG CHỉ THAM GIA KHOá HọC Về đấU THầU

Số Văn bản 678/2008/QĐ-BKH
Ngày đăng tải 02/06/2008
Ngày hiệu lực 17/06/2008
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Võ Hồng Phúc
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm QD6782008QD-BKH.doc