CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


QUYếT địNH BAN HàNH MẫU BáO CáO THẩM địNH KếT QUả đấU THầU

Số Văn bản 419/2008/QĐ-BKH
Ngày đăng tải 07/04/2008
Ngày hiệu lực 22/04/2008
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Võ Hồng Phúc
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm Quyetdinh 4192008.doc