CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


QUY địNH CáC TRườNG HợP đặC BIệT đượC CHỉ địNH THầU

Số Văn bản 49/2007/QĐ-TTg
Ngày đăng tải 11/04/2007
Ngày hiệu lực 26/04/2007
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Hùng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm QD49TTG.doc