CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư 03/2009/TT-BKH HướNG DẫN LựA CHọN NHà đầU Tư THựC HIệN đầU Tư Dự áN Có Sử DụNG đấT

Số Văn bản 03/2009/TT-BKH
Ngày đăng tải 16/04/2009
Ngày hiệu lực 16/04/2009
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Võ Hồng Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm TT 032009TT-BKH.doc