CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư 17/2010/TT-BKH HướNG DẫN THí đIểM đấU THầU QUA MạNG

Số Văn bản 17/2010/TT-BKH
Ngày đăng tải 22/07/2010
Ngày hiệu lực 15/09/2010
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Võ Hồng Phúc
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm Thong tu Huong dan thi diem dau thau qua mang.doc