CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


CôNG VăN: VăN BảN Số 1235/BKH-QLĐT HướNG DẫN LậP DANH MụC Dự áN CầN CHỉ địNH THầU

Số Văn bản 1235/BKH-QLĐT
Ngày đăng tải 27/02/2009
Ngày hiệu lực 26/02/0200
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Cao Viết Sinh
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm Vanbanso1235.pdf