CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư LIêN TịCH Số 20/2010/TTLT-BKH-BTC QUY địNH CHI TIếT VIệC CUNG CấP THôNG TIN Về đấU THầU để đăNG TảI TRêN BáO ĐấU THầU

Số Văn bản 20/TTLT-BKH-BTC
Ngày đăng tải 21/09/2010
Ngày hiệu lực 05/11/2010
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Đặng Huy Đông; Trương Chí Trung
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm Thong tu so 20.2010.TTTL_BKH_BTC.doc