CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


VăN BảN Số 234/BKH-QLĐT Về VIệC đíNH CHíNH THôNG Tư 01/2011/TT-BKH

Số Văn bản 234/BKH-QLĐT
Ngày đăng tải 14/01/2011
Ngày hiệu lực 14/01/2011
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Đặng Huy Đông
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Dinh chinh Thong tu 01.2011.PDF