QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 324/QĐ-NAFSC

Bộ/Ban ngành/Địa phương Công ty Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài
Ngày 12/4/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 2
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH Đại Sơn Lộc Số 3 dãy C9 - TT Pin Văn Điển, ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 03 năm Nhà thầu vi phạm điểm b khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đối với gói thầu "Cung cấp 01 thiết bị chưng cất tự động nhiên liệu Jet A-1" thuộc dự án "Đầu tư thiết bị chưng cất tự động nhiên liệu Jet A-1"
2 Công ty TNHH Vật tư và thiết bị khoa học Hải Nam Số 1A ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội 03 Nhà thầu vi phạm điểm b khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đối với gói thầu "Cung cấp 01 thiết bị chưng cất tự động nhiên liệu Jet A-1" thuộc dự án "Đầu tư thiết bị chưng cất tự động nhiên liệu Jet A-1"