QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 742/QĐ-UBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương UBND tỉnh Bến Tre
Ngày 31/3/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Việt và ông Nguyễn Huỳnh Lộc 223A1 khu phố 1, phường Phú Tân, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre 03 năm Cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong việc sử dụng bằng cấp giả để chứng minh năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu, chỉ định thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016, vi phậm quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013