QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 392/QĐ-UBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương UBND tỉnh Bình Thuận
Ngày 13/2/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hải Đăng Số 14, Quốc lộ 55, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 03 năm Lập hồ sơ dự thầu (gói thầu sô 8, công trình cấp nước khu Lê Hồng Phong, huyện Bắc Bình) không trung thực, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013