QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 966A/TB-DAYT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ban QLDA XDCT Y tế - Sở Xây dựng tỉnh Long An
Ngày 26/9/2016
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hitech 75N Mai Lão Bạng, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Chấm dứt hợp đồng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hitech kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Hạng mục phần cứng quản lý bẹnh viện công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tân trụ mà không có lý do chính đáng