QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 364/QĐ-UBND (55/TB-UBND)

Bộ/Ban ngành/Địa phương UBND phường Vĩnh Nguơn - Tp Châu Đốc, An Giang
Ngày 21/11/2016
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quang Minh 22G1 Phạm Cự Lượng, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, An Giang Chấm dứt hợp đồng Nhà thầu không đủ năng lực để hoàn thành phần còn lại của hợp đồng gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc cong trình Đường giao thông nông thôn đến Trung tâm hành chính Vĩnh Nguơn