QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 1898/QĐ-BGTVT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Bộ Giao thông vận tải
Ngày 29/6/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 2
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 234 26B Vân Hồ II, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 03 năm Vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Xử lý vi phạm áp dụng cho cả các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ)
2 Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình 370 đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 03 năm Vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Xử lý vi phạm áp dụng cho cả các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ)