QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 1898/QĐ-BGTVT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành 29/6/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 2
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 234 26B Vân Hồ II, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 03 năm Vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Xử lý vi phạm áp dụng cho cả các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ)
2 Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình 370 đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 03 năm Vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Xử lý vi phạm áp dụng cho cả các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ)