QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 2423/QĐ-SYT; 333/QĐ-SYT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
Ngày 21/11/2016; 7/3/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 2
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 Chưa cập nhật Chấm dứt hợp đồng Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 không thực hiện việc cung cấp thuốc trúng thầu DBL Oxaliplatin Inj 100mg/1000mg mã số C1218 và DBL Oxaliplatin Inj 50mg/500mg mã số C1219 cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Lawsk theo hợp đồng số 18/SYT-HĐ ngày 23/9/2016 giữa Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk với Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 với tổng giá trị của phần hợp đồng không thực hiện là 222,075,000 đồng
2 Công ty cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk Chưa cập nhật Chấm dứt hợp đồng Nhà máy sản xuất thuốc Claforan của Tập đoàn Sanofi (Pháp) chuyển địa điểm, gián đoạn việc sản xuất, cung ứng thuốc Claforan cho thị trường , vì vậy Công ty cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk không bảo đảm việc cung ứng thuốc Claforan trúng thầu cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Lắk theo hợp đồng số 01/SYT-HĐ ngày 31/8/2016