QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 829/QĐ-QLĐTXDCT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Ban Quản lý ĐTXD công trình - Quận 8 Tp HCM
Ngày ban hành 31/7/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thành Lân Số 291A đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Chấm dứt hợp đồng "Gói thầu ""Thi công xây dựng"" thuộc dự án ""Xây dựng Trạm y tế phường 12 Quận 8