QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 254/QĐ-BVM

Bộ/Ban ngành/Địa phương Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh
Ngày 16/08/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha 334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, Tp Hồ Chí Minh 27899000 Nhà thầu nhập nhầm giá dự thầu 02 loại thuốc là giá trước thuế VAT nên công ty không thể cung ứng 02 loại thuốc này theo kết quả trúng thầu