QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 4083/QĐUBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương UBND huyện Tịnh biên, tỉnh An Giang
Ngày 26/09/2017
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 2
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phi Xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Cảnh cáo Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu tự ý ngừng thi công gói thầu số 3 Thi công xây lắp công trình trụ sở UBND xã An Phú mà không thông báo cho chủ đầu tư
2 1. Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tài Nhân Phường Mỹ Long, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang Cảnh cáo Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu tự ý ngừng thi công gói thầu số 3 Thi công xây lắp công trình trụ sở UBND xã An Phú mà không thông báo cho chủ đầu tư