QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 165/QĐ-BVĐK

Bộ/Ban ngành/Địa phương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
Ngày 06/01/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật Thiết bị y tế Việt Nam 161B/87B Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Tp Hồ Chí Minh không không 12253000 Nhà thầu vi phạm hợp đồng về chất lượng, công việc thực hiện không tuân thủ quy định về đấu thầu. Theo Kết luận kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Điều 9 Hợp đồng số 20/HĐTV ngày 11/9/2017