QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 475/QĐ-UBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương UBND tỉnh Nghệ An
Ngày 02/02/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 3
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty CP Tổng công ty tư vấn và công thương Nghệ An Khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An không 4 năm 0 Cấm tham gia đấu thầu các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An do Vi phạm điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu
2 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Khang Hiền Xóm 19, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An không 4 năm 0 Cấm tham gia đấu thầu các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An do Vi phạm điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu
3 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Anh Nhà ông Lê Văn Hải, xóm 11, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An không 4 năm 0 Cấm tham gia đấu thầu các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An do Vi phạm điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu