QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 0411/QĐ-EVNNPT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
Ngày 21/03/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty cổ phần xây dựng công trình A.E 106 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh không 3 năm 0 Cấm tham gia đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền quyết định của EVNNPT trong vòng 3 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP